Är elen i din trädgård säker i sommar?

Skrivet 2023-06-30

Sommaren är här och värmen och det omväxlandet vädret med den. När värmen kommer flyttar vi ut på våra altaner, trädgårdar eller balkonger och när vi gör det tar vi också med våra elprodukter. Telefon som ska laddas, buskarna ska klippas, belysning till kräftskivan sätts upp och skarvsladdar dras. 

I samband med allt detta så sker fler olyckor. En skarvsladd råkas köras över med gräsklipparen, IP klassningen för belysningen är inte kontrollerad och barnen kanske hittar lite elverktyg på gården.

”- Många tänker inte på att att det är de själva som är ansvariga för elen i sina hem och sina elprodukter. Tänk på att det varje år skadas 280 barn av el där nio av tio olyckor sker i hemmet, säger Joel Lee Antman vid Elsäkerhetsverket.”

Vad kan du göra för att minska risken för olyckor i hemmet?

Tips för att öka elsäkerheten

  • Jordfelsbrytare är en billig livförsäkring. Testa den med jämna mellanrum så du vet att den fungerar. Det finns även portabla jordfelsbrytare men fast installerade är att föredra.
  • Använd inte trasiga elprylar. Se efter att det inte finns sprickor på sladdar, att höljet inte är skadat och att stickproppen är hel.
  • Läs bruksanvisningen. Det är krav på att det ska finnas en svensk bruksanvisning för elprodukter som säljs i Sverige. Följ alltid tillverkarens anvisningar för elprodukten.
  • IP-klass talar om vilken skyddsklass elprodukten har. Ju högre siffra desto mer tålig för väder och vind är den.
  • Dra inte skarvsladdar genom dörrar och fönster, förutom att sladdar kan klämmas så ska du alltid använda uttag utomhus som är jordat.
  • Skarvsladdar är bra att försöka undvika, lägg inte sladdar på gräsmatta, garageuppfart eller där barn leker.
  • Dra ur sladden till verktygen när du inte har uppsikt, det är du som är ansvarig för elen.

Källa: Elsäkerhetsverket