Billiga elprodukter innehåller otillåtna kemikalier

Skrivet 2023-09-28

Innehåller din laddare, belysning eller övrig hemelektronik farliga kemikalier? Hur är det med dina hörlurar?

Kemikalieinspektionen har nyligen genomfört en tillsyn av utvalda elprodukter där en större mängd innehöll farliga ämnen i så stor mängd att de inte får säljas inom EU. Bly, kadmium, ftalater och kortkedjiga klorparaffiner var de vanligaste ämnen och hittades bland annat i lödningar och mjukgjord plast.

Tillsynen indikerar även att CE-märkningen inte är en garanti för varornas kvalité . Detta då majoriteten av de testade produkterna hade CE-märkning trots för hög halt av farliga kemikalier.

Källa: Kemikalieinspektionen

Bilden föreställer ett brinnande ljus med svarta hörlurar över