Checklista för EMC

Skrivet 2023-05-26

Då den allmänna kunskapen om EMC är bristfällig och många inte tänker på hur de blir påverkade eller hur de deras installationer kan påverka andra så har Svensk Elstandard (SEK) tagit fram en checklista. Oavsett om du är privatperson eller yrkesperson är det viktigt att ställa sig frågor för att förhindra störningar samt undvika dyra kostnader eller förbud för att använda anläggningen.

Källa: Svensk Elstandard

Mörk bild med plåtar hängande från tak med kablar emellan som lyser upp.