Elprodukter med ozon

Skrivet 2023-12-07

Det finns en ökad oro för användningen av elektriska produkter med ozon. Oron berör de potentiella farorna för människors hälsa samt elektronik. Användningen har tidigare främst förekommit i professionella sammanhang för att ta bort dåliga luktämnen och bryta ned bakterier. Nu används det allt oftare av privatpersoner.

Källa: Elsäkerhetsverket

Bilden visar en gammal el central med rostangrepp