Elsäkerhetsverket granskar oregistrerade elinstallationsföretag

Skrivet 2023-08-22

Varför ska du anlita ett registrerat elinstallationsföretag? Och hur vet du att ett företag är registrerat?

Elsäkerhetsverket kommer under augusti att starta upp en kontroll av oregistrerade elinstallationsföretag. En viktig del i Elsäkerhetsverkets uppdrag är att det finns rätt kompetens hos yrkesfolk och branschaktiva. Alla företag som utför elinstallationer på någon annans anläggning ska därför finnas registrerade hos Elsäkerhetsverket.

Vad räknas då som en elinstallation?

En elinstallation ska t.ex. vara att reparera en elektrisk starkströmsanläggning, installera vägguttag, installera vitvaror som spis, tvättmaskin och värmepump eller dra elkabel.

Hur kan du få reda på om ett företag är registrerat för elinstallationsarbeten?

Du kan börja med att fråga företaget innan du anlitar dem. Om företaget tar in en underleverantör för elinstallationer kan du be om namnet på företaget som ska utföra installationen. Du kan enkelt söka på företagets namn på Kolla elföretaget. Finns inte företaget med där så är de inte registrerade för elinstallationer hos Elsäkerhetsverket och du bör avstå från att anlita dem. Du kan även, för att hjälpa andra i framtiden, anmäla detta till Elsäkerhetsverket .

Rotpa AB är självklart registrerade hos Elsäkerhetsverket via Kolla elföretaget

Källa: Elsäkerhetsverket

Två händer som kopplar brytare/uttag