EMC

Skrivet 2023-04-25

Elektromagnetisk kompatibilitet innebär att olika elektriska produkter och installationer ska fungera tillsammans, i samma miljö och utan att störa varandra. Tidigare skedde störningarna främst i hushållsapparater och mobiltelefoner som fick radion att börja spraka. Nu när samhället har blivit mer digitaliserat och beroende av elektricitet så ser störningarna annorlunda ut. Nu kan störkällor vara exempelvis solcellsanläggningar, larmsystem och smarta hem. Hur gör vi för att inte samhällsviktiga funktioner ska störas ut? Behöver medvetenheten öka bland privatpersoner och yrkespersoner? Och hur görs det? Då Elsäkerhetsverket fått i uppdrag att ta fram strategier och öka medvetenheten så kommer en diskussion att hållas under vårens elmässa, Elfack.

Källa: Elsäkerhetsverket

Mörk bild med plåtar hängande från tak med kablar emellan som lyser upp.