EU-projekt för säkrare elprodukter

Skrivet 2023-05-16

Den 12:e maj avslutades ett tvåårigt projekt där 29 myndigheter från 22 länder har deltagit. Syftet har dels varit att få bort farliga elektriska produkter på den europeiska marknaden men även att stötta myndigheter enligt den nya förordningen för marknadskontroll (2019/1020/EU). 457 produkter granskades i de åtta olika områdena (se nedan) och 54 farliga produkter förbjöds på den europeiska marknaden. Elsäkerhetsverket deltog i två av de åtta områdena, torktumlare och USB-laddare.

Granskade produktområden

  • Torktumlare
  • USB-laddare
  • Gasspisar
  • Rumsuppvärmare (gas)
  • SAR på mobila enheter
  • IoT-enheter i samarbete med Tullmyndigheter
  • Heliumbehållare
  • Transportutrustning för gasbehållare

Källa: Elsäkerhetsverket

Svartvit bild på kläder som ligger i en torktumlare