Förebygg vibrationsskador

Skrivet 2023-03-09

Arbetsmiljöverket genomför just nu en stor satsning för att förebygga vibrationsskador från handhållna maskiner. Exempel på sådana maskiner är; slipmaskiner, tigersågar, motorsågar, bilningsmaskiner, mutterdragare och gräsklippare. Arbetsmiljöverket kommer att genomföra kontroller av tillverkare. De kommer även inspektera och kontrollera att arbetsgivare gör tillräckligt för att förebygga riskerna för vibrationsskador. 

Källa: Arbetsmiljöverket

Orange borrmaskin som hänger i kabel från en byggarbetsplats