Första steget i utfasning av lysrör

Skrivet 2023-02-22

Den första milstolpen, 24 februari, i utfasningen av lysrör närmar sig. Kompaktlysrören kommer från datumet inte längre få importeras till EU eller tillverkas. Senare under året kommer även andra lysrör (T8 och T5) att påverkas. Utfasningen förväntas ta ca fem (5) år och baseras på livslängden samt timmarna de används. Lysrören som fasas ut innehåller kvicksilver, vilket klassas som ett farligt ämne, och bedöms skada människor och natur. Det finns dock flera alternativ för din omställning. Att byta ut det vanliga kompaktlysröret till ett i LED är en enkel lösning som dessutom är energieffektiv.

Källa: Elsäkerhetsverket

Bild på en lysrörsarmatur i ett vitt tak.