Granskning av laddboxar

Skrivet 2023-12-15

Elsäkerhetsverkets granskning av laddboxar tidigare i år resulterade i försäljningsstopp för två modeller. Efter försäljningsstoppet så har Elsäkerhetsverket och tillverkaren fört en kontinuerlig dialog kring ärendet. Senast i mars 2024 ska tillverkaren ha genomfört de åtgärder som ska ta bort riskerna i befintligt monterade laddstationer. Tillverkaren har då haft ett år på sig att ta fram och genomföra en åtgärdsplan.

Källa: Elsäkerhetsverket

På bilden syns en laddsladd inkopplad i en elbil