Laddstationer

Skrivet 2024-02-02

Funderar ni som bostadsrättsförening på att installera laddboxar/laddpunkter/laddstationer för era boende? Eller ni som företag som kanske vill erbjuda dessa möjligheter till era anställda? Visste ni att ni kan söka bidrag av Naturvårdsverket för denna satsning?

Bidraget kan sökas för kostnader som material, grävning, arbete och installation och täcker upp till 50 procent av kostnaderna, dock med en maxbelopp per laddpunkt. Bidraget kan dock inte delas ut till privatpersoner eller laddstationer avsedda för allmänheten.

Rotpa AB genomför installationer av laddboxar till företag, bostadsrättsföreningar och även privatpersoner. Tveka inte att kontakta oss om ni har frågor eller behöver hjälp med installation av laddboxar.

Källa: Naturvårdsverket

Bilden visar ett parkeringsgarage med laddplatser