Lämna statistik på uppkommet avfall

Skrivet 2023-03-01

Från 2023-03-01 har näringsidkare en skyldighet att, vid begäran, lämna statistik om uppkommet avfall till Statistiska Centralbyrån (SCB). Föreskriften kommer från Naturvårdsverket och är en del i arbetet att säkerställa en mer hållbar materialhantering. Allt i syftet att bevara, skydda och förbättra kvaliteten för miljö, människor och djur, både nationellt och internationellt. Vi behöver alla hjälpas åt att säkerställa att våra naturresurser utnyttjas varsamt, effektivt och rationellt. För att främja den cirkulära ekonomin, öka energieffektiviteten, förbättra användningen av förnybar energi, minska vårt, och unionens, beroende av de importerade resurserna samt åstadkomma nya ekonomiska möjligheter och bidra till konkurrenskraft på lång sikt behöver vi alla ta vårt ansvar.

Källa: Naturvårdsverket, Riksdagen & Europeiska Unionen

Man som dumpar avfall i vattendrag med en stor lastbil i bakgrunden