LED-lysrör

Skrivet 2024-02-28

2023 påbörjades utfasningen av lysrör som innehåller kvicksilver och övergången till LED-lysrör sker i ökad fart. Enligt en uppskattning finns det omkring 17 miljoner lysrörsarmaturer i Sverige som berörs av denna övergång. När du nu ska byta från ett traditionellt lysrör till ett LED-lysrör, vad behöver du tänka på? Elsäkerhetsverket har testat 14 CE-märkta LED-lysrör och ingen av dessa störda annan elektronik. Däremot saknade många av dessa tillverkarens postadress, bruksanvisning på svenska eller en korrekt EU-försäkran. Detta kan vara bra att se över inför ett inköp, framförallt om det är ett större inköp. Du behöver samtidigt kontrollera att LED-lysrören passar i den befintliga armaturen.

Källa: Elsäkerhetsverket

Bilden illustrerar en mörk bakgrund med LED-lysrör som är placerade i ett mönster och lyser upp