Nästa steg i RoHS direktivet

Skrivet 2023-02-14

Utfasningen av kemikalier i elektrisk och elektroniska produkter fortsätter. 2023-02-24 är det dags för utfasning av kompaktlysrören, dubbelsocklade linjära lysrör med en livslängd på 25 000 timmar eller mer samt cirkelformade eller kvadratiskt formade lysrör (icke-linjära). Från 2023-03-01 ska dessutom alla ljuskällor ha den nya energimärkningen. Där kan du som återförsäljare och konsument enkelt scanna en QR-kod för att få fram informationen som finns i produktdatabasen, EPREL.

Vill ni ha hjälp med att fasa ut era gamla ljuskällor och installera nya mer miljömedvetna alternativ, läs gärna mer på Rotpa Elinstallationer Företag – Rotpa Elinstallationer

Källa: Energimyndigheten & Kemikalieinspektionen

Lysrör