Olyckor bland elyrken ökade 2022

Skrivet 2023-05-22

Elsäkerhetsverkets årliga rapport om elolyckor visar att olyckor bland de som jobbar inom elyrken ökar. Utöver detta ligger en särskild undersökning bland elektriker, som görs vart femte år, som grund för rapporten. Under 2022 ökade antalet anmälda skador med 7 procent mot året innan. Totalt anmäldes 752 skador på grund av elolyckor.

En vanlig orsak till att olyckorna inträffar beror på att rutinerna gällande spänningsprovning inte följts. Fyra av fem olycksdrabbade elektriker uppger att olyckshändelsen kunde förhindrats, antingen genom frånkoppling eller om de hade spänningsprovat. Andra bakomliggande orsaker uppges vara stress, tidsbrist eller slarv.

Källa: Elsäkerhetsverket

Bild på en elcentral. På bilden syns även två händer som kopplar.