GLB Modulära 1-fas

Beskrivning & info

Modulära laddboxar för enfasladdning som kan byggas till önskat system genom gruppbildning, baserade på masterenhet med WiFi-kort som enklare laddboxar kan kopplas. Skyddade mot DC-felströmmar och förberedda med dynamisk lastbalansering i flera nivåer. Alltid utrustad med DC-skydd enligt internationella standarder. Lastbalansering reducerar automatiskt fordonets laddström och minimerar risken att huvudsäkring löser ut. Komplettera med GARO Modbus energimätare för aktivering av lastbalansering. Laddbox typ1 fast kabel 3,7kW personskyddsbrytare typ A med DC-felövervakning med mätare

Intresseformulär