Alla företag som ska göra elarbeten i Sverige måste registrera sig hos Elsäkerhetsverket. Som beställare av elinstallationstjänster har du en viktig roll som kravställare gentemot elinstallationsföretag. Du ska därför alltid kontrollera att elinstallationsföretaget finns i Elsäkerhetsverkets register. Rotpa AB finns självklart med i detta register. Klicka här för att läsa mer om vilka arbeten Rotpa AB kan utföra.

Logga med vit bakgrund för "Kolla elföretaget"