Säljstopp för reseadaptrar

Skrivet 2023-04-12

Som en frivillig åtgärd har en leverantör infört försäljningsstopp med återkallelse från konsument och slutanvändare. Andra leverantörer har infört säljstopp. Bristerna som upptäckts i samtliga produkter är att det finns risk för elchock.

Källa: Elsäkerhetsverket

En illustration av en vit hand som greppar ett brunt handtag och får en "stöt" i form av en röd blixt.