Solceller – vad ska du, som privatperson, tänka på inför installationen?

Skrivet 2023-09-28

Intresset för att installera solceller ökar i Sverige. Vad ska man då tänka på innan, under och efter installationen? Och vilka risker finns det med solceller?

  1. Du som kund bör kontrollera att företaget som ska anlitas finns med i Elsäkerhetsverkets register. Samt att företaget har angett solceller och batterilager som kompetensområden.
  2. Du som kund ska kräva att få en utförlig dokumentation av installationen.
  3. Företaget du anlitar ska lämna information gällande installationen, manualer och installationsanvisningar.
  4. Du som kund bör genomföra en utredning för att förhindra brand
  5. Du som kund bör be företaget att säkerställa att anläggningens komponenter är avsedda för att användas i bostadsområden (EMC)
  6. Du som kund bör kontrollera den befintliga takkonstruktionen, kommer den hålla för solpaneler?
  7. Behövs bygglov? Du som kund bör kontrollera om installationen kräver bygglov.
  8. Grön teknik eller ROT? Du som kund bör kontrollera att det finns tillräckligt med utrymme för skatteavdraget. Observera också att avdragen inte kan kombineras.

Källa: Elsäkerhetsverket

Bilden visar solceller på ett rött tegelhus. Utanför huset finns två stycken träfåtöljer