Uppdatering gällande försäljningsförbud

Skrivet 2023-03-23

I förra veckan belades 2 laddboxar, från samma tillverkare, försäljningsförbud. Företaget har lämnat in ett överklagande till Elsäkerhetsverket som i sin tur har skickat ärendet vidare till Förvaltningsrätten i Karlstad. Till dess att dom är meddelad gäller Elsäkerhetsverkets beslut, om inte domstolen beslutar om s k inhibition.

Källa: Elsäkerhetsverket

På bilden syns en laddsladd inkopplad i en elbil