Hur ska du agera vid en elolycka?

Skrivet 2024-01-25

Om du själv, eller någon i din närhet är skadad, skadas i en elolycka, BRYT STRÖMMEN! Olyckor kan hända och det är viktigt att veta hur du ska hantera en elolycka för att inte själv bli skadad och för att kunna hjälpa en person som är skadad. Vid allvarlig olycka bör du alltid ringa 112.

  • I de fall där du inte kan bryta spänningen, använd ett föremål som inte leder ström för att få bort personen från strömkällan. Du kan även dra i personens kläder.   
  • Kontrollera den skadades tillstånd, särskilt hjärtslag och andning. 
  • Starta hjärt-lungräddning om det behövs.

Källa: Elsäkerhetsverket

Skylt med varning för dödlig elstöt